Verslagen van de Floristische werkgroep.  
    Aangepast:
24-01-2009


Jaarverslag 2008

2008 was voor ons een rustig jaar. Tegen onze gewoonte in hebben we weinig Gras is om in te liggen geproduceerd, sterker nog, dit jaar niet een.
Natuurlijk zijn we dit jaar wel van half april tot begin september naar buiten geweest. We hebben een aantal km-hokken in de stad ge´nventariseerd. In een ervan vonden we meer dan 330 soorten. Er wordt in de stad veel gerommeld en op die plaatsen komen soms verrassende planten voor. Naast de Conyza bonariensis (Gevlamde fijnstraal) hebben we nu ook de Conyza sumatrensis (Hoge fijnstraal) op veel plaatsen in de stad gevonden.
We hebben een paar versassende excursies gehad. Floron heeft willekeurig een aantal hokken geselecteerd die in 5 jaar extra aandacht nodig hebben. Twee ervan bevinden zich op het terrein van het vliegveld. Het is een heel gedoe om de toestemming voor het inventariseren te krijgen. Maar door het geduldig volhouden is het ÚÚn lid van de werkgroep gelukt. Je krijgt met allerlei formaliteiten en voorschriften te maken. En de communicatie verloopt langzaam.
Om de twee km-hokken te inventariseren hebben we ons in twee groepjes gesplitst en door de vogelwacht zijn we naar onze hokken gereden. We werden door hen in de gaten gehouden.
Van een van die hokken was bekend dat er Carex brizoides (Trilgraszegge) groeide. Dat was nog steeds zo. Totaal hebben we 255 soorten gevonden, we konden niet overal komen in de korte tijd die we daar hebben ge´nventariseerd. Het waren wel afwisselende terreinen. Bos, heide, water, stenen. We hebben er 3 soorten droogbloemen gevonden Gnaphalium luteo-album (Bleekgele droogbloem), G. sylvaticum (Bosdroogbloem) en G. uliginosum (Moerasdroogbloem). Maar ook Nardus stricta (Borstelgras), Potentilla argentea (Viltganzerik) en Vulpia bromoides (Eekhoorngras).

Vanaf oktober tot april komen we de laatste jaren op woensdag in het MEC bij elkaar om aan het herbarium te werken.
Het einde van het jaar werd nog even hard gewerkt om het herbarium en andere collecties van het MEC mee te verhuizen. Dat was achteraf niet nodig, we kunnen nog in het MEC terecht.

Er is door het bestuur van onze afdeling bij de AID aangifte gedaan van het vernietigen van een populatie van Klein glaskruid (Parietaria judaica) aan het Eindhovens kanaal. Maar daar hebben niets meer over gehoord.

Namens de werkgroep, Wim van der Ven.

Terug naar Verslagen