Verslagen van de Floristische werkgroep.  
    Aangepast:
17-02-2007


Jaarverslag 2006

Dit jaar zijn we vanaf 11 april tot en met 5 september elke dinsdag naar buiten geweest. Wij beginnen altijd om 19:00u op de plaats van samenkomst. We inventariseren dan een kilometerhok. Van 8 km-hokken doen we dat twee keer, een keer in de lente en een keer in de zomer.
Gemiddeld noteren we ruim 200 soorten, een beetje afhankelijk waar we lopen en wat een hok te bieden heeft.
We zijn buiten de dinsdagen ook nog twee keer naar de Pelterheggen geweest waar we mooie soorten hebben kunnen noteren.
Een keer hebben we de winnaar van de prijsvraag van de atlas op bezoek gehad. Deze florist uit Drenthe heeft een dag de parels van onze omgeving bekeken.
Op de dinsdagavonden waren we met tussen de 6 en 14 leden, gemiddeld 9. Onze werkgroep is weer met enkele leden toegenomen.
Op 12 mei is de eerste Altlas van de flora van Eindhoven uitgereikt aan de Eindhovense wethouder Mw. M. Fiers.
Het boek is een bekroning op het vele werk dat een aantal leden van onze werkgroep al een aantal jaren bezig heeft gehouden. En deze leden vallen heus niet in een gat, ze zijn nu druk bezig ander achterstallig werk in te halen.
De uitreiking van de atlas voornamenlijk georganiseerd door het MEC. Vooral om te benadrukken hoe goed de samenwerking tussen onze werkgroep en het herbarium van het MEC is.
We waren des te meer geschokt toen we voor het einde van het jaar te horen kregen dat er plannen zijn om de collecties uit het MEC, waaronder het herbarium, af te stoten.
Op de valreep zijn er nog nieuwe atlassen gedrukt, de eerder gedrukte waren op.

Ik wil eindigen met een gedicht van Fred Lambert

Het arrest
Kijk toch eens naar die vreemde halvegaren.
Dit volk gedraagt zich zonder meer verdacht.
Je ziet ze naarstig naar de bodem staren.
Ze hebben zelfs een landkaart meegebracht...
Nee, dit gedrag valt ècht niet te vertrouwen,
Zo samenzweerderig, zo abnormaal.
Eerst wil ik dit gezelschap goed aanschouwen,
daarna schrijf ik een ferm proces-verbaal.
Kijk hoe ze allen naar de grond toe bukken!
Ze fluisteren, ze kijken door een loep,
ze conspireren om een plant te plukken.
Wat is dit voor een goddeloos beroep?
Ik zal ze krijgen, deze anarchisten!
Halt! Roep ik uit. Halt! In de naam der wet!
Vermoedelijk zijn jullie terroristen:
Ik zie zowaar een Oosterse raket!


Namens de werkgroep, Wim van der Ven.

Terug naar Verslagen