Verslagen van de Floristische werkgroep.  
    Aangepast:
03-04-2007


Jaarverslag 2003

De afgelopen winter hebben we helaas geen practicum kunnen geven. Wel werd gestaag doorgewerkt aan de nieuwe editie van de Atlas van de Flora van Eindhoven.
Een andere winteractiviteit is het controleren, plakken, van etiketten voorzien en invoeren in het herbarium van het MEC van nagelaten en geschonken herbaria. Verder worden 'moeilijke' planten gedetermineerd.
Door het jaar verzorgden leden van de Floristische Werkgroep telkens een aflevering van de artikelenreeks 'Liggen in het gras' voor De Venkraai.
Vanzelfsprekend hebben we in de lente- en zomermaanden buiten geïnventariseerd. Dit jaar hebben we 8 km-hokken waarin het Eindhovens Kanaal valt twee keer bezocht. Een keer in de lente en een keer in de zomer.
We waren op deze avonden met 4 tot 10 personen, behalve op de avond dat 9 floristen van het IVN uit Asten met ons meeliepen, toen waren we met 14 mensen.
Enkele bijzondere vondsten van deze inventarisatieavonden die het vermelden waard zijn:
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) was een bijzondere vondst in het Collsche bossen.
In het voorjaar meenden we Paardenzuring (Rumex aquaticus) te zien, maar in de zomerronde bleek het Ridderzuring (Rumex obtusifolius) te zijn.
Waar ooit Muskuskruid (Adoxa moschatellina) is gevonden, hebben we gekeken en niet terug gevonden. Maar wel Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Dalkruid (Maianthemum bifolium).
Op een avond vonden we één plant van Groot streepzaad (Crepis biennis). Helaas hebben we die niet verzameld. Achteraf was het beter geweest om dat wel te doen omdat hij de week erop afgemaaid bleek te zijn.
Ook Luzerne (Medicago sativa) vinden we niet wekelijks.
We hebben gezocht naar Zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum) maar helaas hebben we die niet kunnen vinden tussen de Muurvaren (Asplenium ruta-muraria).
In het kanaal hebben we Vallisneria (Vallisneria spiralis) gevonden, vreemd dat die nooit eerder gezien is want het ziet er naar uit dat die er toch al langer staat.
Een hok met heel veel Hengel (Melampyrum pratense) is toch bijzonder.
En wat te denken van Peer (Pyrus communis). Eentje met doorns, dat zou wel eens een echte wilde kunnen zijn?
Soms vinden we opmerkelijke soorten in een berm of op een braakliggend terrein, zoals Zilverschildzaad (Lobularia maritima) en Wilde sorgo (Sorghum halepense).
Nadat we de hokken van het Eindhovens Kanaal hadden gedaan hebben we nog floristische uitstapjes gemaakt naar de Mosbulten en de Groote Heide. Bij de laatste hebben we Echt bitterkruid (Picris hieracioides), Donderkruid (Inula conyzae) en Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) bekeken.
Heel verrassend waren de vondsten van Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) en Waterlepeltje (Ludwigia palustris) in Gennep.
De vondst van Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) door een van de leden bij een andere excursie is gedaan, vonden we spectaculair. Die kenden we helemaal niet in onze omgeving.

Speciaal voor Floron hebben we op diverse plaatsen gekeken naar enkele zeldzame, bedreigde plantensoorten. Een daarvan is Spaanse ruiter (Cirsium dissectum). Die vonden we ondermeer op het Spekt en het Vloweitje. Bij de laatste vonden we ook Draadzegge (Carex lasiocarpa), Bleke zegge (C. pallescens), Blauwe zegge (C. panicea) en Vlozegge (C. pulicaris).
In het zelfde kader van zeldzame, bedreigde plantensoorten hebben we dit jaar in 13 km-hokken Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) gevonden.

Op verzoek monitoren we, net als andere werkgroepen, de ontwikkelingen in de Genneper parken. Erg veel is daarover nog niet te vertellen. Als alleen dat er bij ons vragen rijzen over de geschiedenis van de poelen.

Namens de werkgroep, Wim van der Ven.


Terug naar Verslagen