Atlas van de flora van Eindhoven van de twintigste eeuw. Oktober
2005
Floristische Werkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven. Versie:
01-11-2005


Raphanus raphanistrum L.
Knopherik


1061

wild

synoniem: Raphanistrum lampsana Gaertner
synoniem: Raphanus sylvestris Lam.
synoniem: Wilde radijs

Knopherik is de gele kruisbloem bij uitstek in het atlasgebied. Ze nam toe van 33% naar 56% van de hokken, van algemeen naar zeer algemeen, ook al werd ze slechts in 70% van de hokken gedurende twee achtereenvolgende perioden waargenomen. Ze komt voor in wegbermen die matig voedselrijk en matig droog zijn, langs paden, langs akkers en bij boerenerven. Het verspreidingskaartje toont echter aan dat de soort nauwelijks te vinden is in de drogere gedeelten ten zuiden en ten oosten van Eindhoven, en al evenmin in heideontginningen. Voor de recente toename hebben we niet veel verklaring, tenzij het werkelijk waar is dat tegenwoordig wel in elk
km-hok voldoende gerommeld wordt om deze en andere eenjarigen van matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond te bevoordelen. Knopherik was vˇˇr 1950 uiterst algemeen. Er zijn opgaven van 239 hokken (84%) uit de eerste helft van de verslageeuw. Knopherik werd vrijwel overal gezien, behalve op de heidevelden. De soort kwam voor op de akkers en daarmee wordt een belangrijk deel van de verspreiding wel verklaard, maar toch niet de gehele verspreiding. Het vˇˇrkomen van Knopherik in de natte bosgebieden, zij het doorspekt met natte hooilanden of doorsneden met vochtige paden, wordt alleen geconstateerd. Knopherik is licht achteruit gegaan door overschakeling van oude gewassen naar nieuwe, waar bewerkingsmethoden bijhoren die niet bij Knopherik passen. Ook lijkt stadsuitbreiding licht in het nadeel van de soort te werken.

FL, JS


Terug naar Atlas