Atlas van de flora van Eindhoven van de twintigste eeuw. Oktober
2005
Floristische Werkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven. Versie:
01-11-2005


Parnassia palustris L.
Parnassia


0921

wild

synoniem: Parnaskruid

In onze vorige atlas (Rensen, 1993) hebben we al moeten vaststellen dat Parnassia uitgestorven is in onze regio. Jan Frencken, die in de jaren '40 vaak in onze omgeving rondliep, schreef in een reactie op die vaststelling: 'Onbegrijpelijk voor mij, dat op die enorme grasweiden langs de Dommel waar het toen wit zag van de Parnassia's niet n plant meer te vinden is'. Onze waarheid is helaas zo weerbarstig. In de beekdalen is de diepere kalkrijke kwel verdwenen en ze zijn tevens sterk ontwaterd en vermest. Daardoor is er geen kalkrijk, voedselarm water meer en kunnen planten van schrale groeiplaatsen door de concurrentie van voedselminnende soorten niet overleven. Ook stadsuitbreiding heeft standplaatsen vernietigd. Parnassia werd gezien op 't Spekt (Van Wieringen-Groot, 1970) (FWE 1982 en Spronk 1985). In 1988 werd voor het eerst tevergeefs
gezocht naar Parnassia op dit blauwgrasland, dat toen al aan het verruigen was. In de jaren '90 werd tijdens de diverse bezoeken aan 't Spekt Parnassia ook niet meer teruggevonden, waardoor de soort inderdaad van uiterst zeldzaam voor de jaren '80 nu uitgestorven is voor onze regio. Parnassia werd vr 1950 gezien in 43 hokken in ons onderzoeksgebied (15%), waarmee de soort destijds vrij algemeen was. Parnassia kwam soms in grote hoeveelheden voor in de natte hooilanden/graslanden langs de beken en in de hooilanden in de bossen. Concentraties van Parnassia bevonden zich tussen Best en Boxtel, in de natte omgeving tussen Nuenen, Son en Eindhoven, langs de Dommel tussen Eindhoven en de Run, bij Waalre (Elshouters en Broekhovensche Heide), langs de Goorloop, Geldrop-Hulsterbroek en Gijzenrooi, Lieshout (Boschven, Moorselaar en Keelgras). Voornamelijk door overmatig mestgebruik en diepe en oppervlakkige ontwatering is Parnassia uit onze regio verdwenen.

JS, JB


Terug naar Atlas