Verslagen van de Floristische werkgroep

Jaarverslag 2002

In de winter hebben we een cursus over de Anjerfamilie gehouden. Tijdens deze avonden werd zelfstandig gewerkt aan de hand van herbariummateriaal.
Ook wordt er gestaag doorgewerkt aan de nieuwe editie van de Atlas van de Flora van Eindhoven.
Een andere winteractiviteit is controleren en invoeren in het herbarium van het MEC van nagelaten en geschonken herbaria.
Voorts verzorgen leden van de Floristische Werkgroep telkens een aflevering van de artikelenreeks 'Liggen in het gras' voor De Venkraai.
Vanzelfsprekend hebben we in de lente- en zomermaanden buiten ge´nventariseerd.
Op verzoek monitoren we, net als de andere werkgroepen, de ontwikkelingen in de Genneperparken. Erg veel is daarover nog niet te vertellen.
Verder inventariseerden we vier hokken van het Landelijk Meetnet Floron aangevuld met enkele andere hokken.
In twee hokken vonden we Bospaardestaart (Equisetum Sylvaticum): ten noorden van Nuenen omgeving Rullen/Laar en aan de Marathonloop, allebei nieuwe vindplaatsen. Een andere leuke vondst was Bruin cypergras (Cyperus fuscus) in de omgeving van de Oude Gracht. In (nieuw) Acht troffen we Bevertjes (Briza media) aan. Dit was trouwens een hok met meer leuke soorten zoals Zenegroen (Ajuga reptans), Kaardebol (Dipsacus fullonum), Valse salie (Teucrium scorodonia), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Echte kkoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). Op Eckart konden we weer genieten van Dalkruid (Maianthemum bifolium), Bosanemoon (Anemone nemorosa), keverorchis (Listera ovata), veel Carex-soorten. In de Elshouters konden we Draadrus (Juncus filiformis) aanstrepen, bepaald geen alledaagse vondst.

Namens de werkgroep, Rian Rensen-BronkhorstTerug naar Verslagen