Floristische Werkgroep Eindhoven.  
    Aangepast:


De Floristische werkgroep inventariseert een gebied met een straal van 12 km rond station Eindhoven. De volgorde waarin het inventariseren van de km-blokken gebeurt, wordt mede bepaald door verzoeken die de werkgroep via de natuurbeschermingscommissie bereiken. De onderzoeksresultaten worden jaarlijks in een rapport vastgelegd. Hoewel dit de laatste paar jaar er bij ingeschoten is.
Er wordt buiten gewerkt van half april tot september. De rest van het jaar wordt onder andere besteed aan het verwerken van de gegevens. In de winter organiseert de werkgroep ook werkavonden voor leden en andere belangstellenden. Tijdens deze avonden worden 'moeilijke' plantenfamilies bestudeerd met behulp van herbariummateriaal. Maar ook worden planten gedetermineerd en geschikt gemaakt voor het herbarium.
Om prettig mee te kunnen doen is enige plantenkennis gewenst. Verder dient men bereid te zijn die kennis zelfstandig uit te breiden.
De floristen geven hun waarnemingen ook door aan de stichting FLORON (FLORistisch Onderzoek Nederland)

Atlas van de flora van Eindhoven.
Ontwikkeling van de flora in de regio in de twintigste eeuw.


De Atlas van de flora van Eindhoven door Joep Spronk, John Bruinsma en Fred Lambert behandelt de verspreiding van de flora in een gebied van 25 x 25 km over drie periodes. In de eerste helft van de eeuw is uitvoerig ge´nventariseerd door J.J. Piet en J.G. Sloff. 1980-1989 en 1990-1999 zijn onderzocht door de Floristische Werkgroep KNNV afd. Eindhoven.

Van de negen hoofdstukken is verspreiding van de soorten de kern: van elke soort de verspreiding in de drie periodes, types standplaatsen en oorzaken van voor- of achteruitgang. Met van alle wilde en ingeburgerde soorten drie verspreidingskaartjes. Verder ondere andere hoofdstukken over voor- en achteruitgang en over veranderende verspreiding van ecologsche groepen.

Meer informatie over de atlas.Contactpersoon:

Wim van der Ven,
Ridderzaal 116,
5653 RE Eindhoven,
Tel.: 040 - 2 52 44 57

E-mail: fwe@eindhoven.knnv.nl